Fakülte Üyesi Proje Adı Proje Açıklaması Gereklilikler
Engin Erzin Görsel-İşitsel Duygu Tanıma MVGL laboratuvarında insan-makine etkileşimi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yaz araştırma programında Furhat robot arayüzü ile duygu sezim yapabilen yeni uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaz araştırma programı için gelen öğrencilerden ilgilerine ve yeteneklerine göre bu projelerin çeşitli fazlarına katkıda bulunmalarını isteyeceğiz. Junior/Senior Bilgisayar  veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans öğrencileri
Tuğba Bağcı Önder Kanserlerde ilaç direncini etkileyen moleküler mekanizmalar Kanserlerde uygulanan kemoterapi yaklaşımları zaman içerisinde yetersiz kalmaktadır. Tümörler yeniden oluşabilmekte ve oluşan tümörler daha agresif ve ilaca dirençli karakterde olmaktadır. Bu projede, kazanılmış ilaç direncinin moleküler mekanizmaları araştırılacaktır.
Aslı E. Mert Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Bu projenin amacı kendi sektörlerinde lider olmayı hedefleyen genç profesyonel kadınlara destek sağlamaktır. Proje programı genel ve sektörel liderlik üzerine eğitimler ile alanlarının en önde gelen lider kadınları tarafından yönetici olma yolundaki zorlukları aşmaya ve lider olmaya dair bilgi ve tecrübe aktarımını içeren mentörlük seanslarını içerecektir.
Çağatay Başdoğan 1 Artırılmış Gerçeklik Prensibi ile Çalışan Ekranlı bir kask kullanarak insan-robot ile etkileşimi Artırılmış Gerçeklik Prensibi ile Çalışan Ekranlı bir Kask Kullanarak Insan-Robot ile Etkileşimi: Bu projede, artırılmış gerçeklik prensibi ile çalışan bir ekranlı kask (Hololens) kullanılarak insan ile robot arasındaki fiziksel etkileşimler için hareket planlaması yapılacaktır. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri veya programlamaya ilgisi olan öğrenciler tercih edilir.
Çağatay Başdoğan 2 Mobil Cihazların Dokunmatik Ekranları için Dokunsal Geri Bildirim Mobil Cihazların Dokunmatik Ekranları için Dokunsal Geri Bildirim: Bu projede insan parmağının mobil cihazın dokunmatik bir ekran ile etkileşirken değişen elektriksel empedansını ölçmek için bir düzenek ve devre tasarımı yapılacaktır. Elektrik, mekatronik, biyomedikal, veya makina mühendisliği öğrencileri veya elektrik devresi kurma becerisi olan öğrenciler tercih edilir.
Çağatay Başdoğan 3 Görme Engelliler için Dokunsal Arayüz Geliştirme Görme Engelliler için Dokunsal Arayüz Geliştirme: Bu projede, görme engellilerin dokunsal geri bildirim vasıtasıyla, 2-boyutlu şekilleri tanımasını sağlayan bir bilgisayar arayüzü üzerinde çalışılacaktır. Bilgisayar, elektrik, mekatronik, biyomedikal, veya makina mühendisliği öğrencileri tercih edilir.
Tamer Önder 1 Disease modeling of genetic neurological diseases using induced pluripotent stem cells (iPSCs) Bu projenin amacı hasta kaynaklı hücrelerden uyarılmış pluripotent kök hücreler elde ederek genetik nörolojik hastalıkların modellerini oluşturmaktır. Proje kapsamında UPKH’lerin karakterizasyonu, nöronlara farklılaştırılmaları ve hastalık ile ilgili mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik deneyler gerçekleştirilecektir.
Tamer Önder 2  Investigating the roles of chromatin modifying enzymes in somatic cell reprogramming Bu projede kimyasal taramalar ve CRISPR bazlı genetik taramalar ile somatik hücrelerin yeniden programlanmasında rol alan yeni kromatin düzenleyici genler belirlenecektir. Proje kapsamında moleküler biyoloji ve hücre kültürü deneyleri yapılacaktır.
Deniz Yüret Bilgisayarlarin dil anlamayi ogrenmesi Projenin hedefi bilgisayarlara eylem ve algi iceren ortamlarda dil ogretmektir. Ornek olarak gorsel soru cevaplama, ya da yol tarifi anlama gibi problemler gosterilebilir.
Alptekin Küpçü 1 Blockchain (Parça Zinciri) Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek. Soket programlama bilmek tercihtir.
Alptekin Küpçü 2 Cryptography Implementation (Kripto Kodlama) Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek.
Alptekin Küpçü 3 Secure Cloud (Güvenli Bulut)
Alptekin Küpçü 4 Game Theory and Cryptography (Kriptoloji ve Oyun Kuramı)
Tilbe Göksun Dil ve düşünce arasındaki ilişkiler Laboratuvarda iki ana kolda çalışmalar yürütüyoruz. (1) Sağlıklı ve beyin hasarı görmüş kişilerin dil kullanımlarına çeşitli dillerde bakılacaktır (sözel ve sözel olmayan dil). Dil ve diğer bilişsel alanlar arasındaki ilişkiler incelenecektir. (2) Çocukların erken dil gelişimleri göz izleme metodu temel alınarak incelenecektir. Tek ve iki dil öğrenen çocukların fiilleri öğrenme sürecinde olayları nasıl anlamlandırdığına bakılacaktır. Buna ek olarak anne-çocuk arasındaki iletişim ve jest kullanımı oyun ortamından alınan verilerle değerlendirilecektir. Her iki alanda yapılan çalışmalar için proje asistanları katılımcılara deneyin yapılması, veri kodlama ve analizi kısımlarında yardımcı olacaktır. Psikoloji, bilişsel bilim veya dil bölümlerinden, ana dili Türkçe olan ve dil öğrenme ve dil işleme alanlarında ilgisi olan öğrenciler başvurabilir.
Özgür Müstecaplıoğlu Kuantum Biyoloji ve Enerji Sistemleri İçin Kuantum Simülasyonları Öğrenciler, kuantum fiziğinin temellerini ve biyolojik ve enerji sistemindeki rolünü gözden geçireceklerdir. Öğrenciler, kuantum biyolojisine ve enerji sistemlerine uygulanabilen matlab, python, c, fortran veya mathematica kullanarak bazı temel sayısal benzetim yöntemlerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma raporları yazarak, araştırma grup toplantılarına katılarak ve çalışmalarını sunarak temel araştırma görüşmeleri, rapor yazımı ve sunum becerilerini geliştireceklerdir.
Hale Yapıcı Eser Kronik stresin bilişsel etkileri Öğrenciler, doktora öğrencileri tarafından insanlar ve hayvanlarda biliş hakkında verilen teorik dersleri alacaktır. Ayrıca, devam eden öğrenciler, stresin insanlardaki  çeşitli bilişsel etkileri hakkında yurutulen calismalari gözlemleme şansına sahip olacaklardir. Her öğrencinin devam eden sistematik derleme çalışmalarına katılması beklenir. İngilizce yeterliliği
Ertuğrul Başar Yazılım Tanımlı Radyolar ile Telsiz Haberleşme Bu projede öğrenciler öncelikle BPSK, QPSK ve 16-QAM gibi temel sayısal modülasyonların MATLAB simülasyonlarını gerçekleştireceklerdir. Ardından, NI USRP platformu kullanılarak bu modülasyon formatlarının gerçek zamanlı testleri yapılacaktır. Temel haberleşme bilgisi olan ve son sınıfa geçecek (senior-level) lisans öğrencileri tercih edilmektedir.
Ali Hürriyetoğlu Makine öğrenmesi kullanarak haberlerden olay bilgisi toplama Projemiz doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknikleri kullanarak haberlerden olay bilgisi toplayacak yazılım araçları geliştirmeyi hedeflemektedir. Gelişmekte olan ülkelerden olan Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’dan toplanan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce haberleri analiz etmekteyiz. Üzerine çalıştığımız problemler veri toplama ve yönetme, metin sınıflandırma ve bilgi çıkarımıdır. Stajer adaylarının projemizle ilgili kavramları ve yöntemleri öğrenmelerini ve kullanmalarını beklemekteyiz. 3 veya 4. yıllarını tamamlamış bilgisayar mühendisliği lisans öğrencileri başvurabilir.
Aykut Coşkun 1 Ofis çalışanlarına düzenli su içmeyi hatırlatacak, kişisel bilgilerini kollektif bir şekilde paylaşarak etkileşimli bir sistem tasarımı oluşturmak) Projenin amacı farklı geribildirim tiplerini keşfederek ofis çalışanları için motivasyon sağlayabilecek etkileşimli geribildirim mekanizmaları tasarlamaktır. Proje özellikle su içme alışkanlığından başlayarak, kişisel olarak toplanan bir verinin toplu bir davranış değişikliğinde nasıl etkisi olabileceğini anlamayı hedefler. Endüstriyel dizayn, etkileşim dizaynı, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliğinde uzmanlaşmış lisans öğrencileri başvurabilir.
Aykut Coşkun 2 Nitelikli sosyal etkileşimi destekleyen etkileşimli sistemlerin tasarımı Bu projenin amacı, sosyal ortamlarda insanlar arası etkileşimi olumsuz etkileyen mobil cihaz ve sosyal medya kullanım davranışlarını incelemek ve nitelikli sosyal etkileşimi destekleyen yeni etkileşimli sistemler tasarlamaktır.
Aykut Coşkun 3 Empathy reflections (Empati Yansımaları) Bu projenin amacı, kamusal alanlarda göçmenler ve yerel halk arasında anlamlı ilişkiler kurabilmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve bu yolla karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmektir. Endüstriyel veya etkileşim dizaynında uzmanlaşmış 1 lisans öğrencisi Bilgisayar veya elektrik-elektronik mühendisliğinde uzmanlaşmış 1 lisans öğrencisi İngilizce gereklidir.
Aylin Küntay BebeGöz: Bebeklerin Gelişim, Öğrenme ve Zihinsel Süreçleri Hamburg Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz BebeGöz projesinde bebekleri 8 aydan 18 aya kadar takip ederek, onların sosyal, bilişsel, motor ve iletişimsel gelişimlerini ve anne-bebek iletişimini inceliyoruz. Aileler bebeklerinin 8. ayından 14. ayına kadar her ay ve 18. ayda ‘Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’mızı ziyaret ediyorlar. Lab gözlemleri, lab testleri ve ev gözlemleri ile bebeklerin yardım etme davranışlarını, taklit etme becerilerini, dil anlama ve üretme kapasitelerini ve ince motor gelişimlerini inceliyoruz. Göz izleme yöntemi ile bebeklerin dil kavrama becerilerini, dikkat düzeylerini ve işareti anlama yetilerini ölçüyoruz. Ayrıca, serbest oyun aracılığı ile anne ve bebek iletişimini birçok açıdan inceliyoruz. Çalışmanın bugüne kadarki bulgularından bildiri ve makaleler yayımlanmış olup, incelenmesi hedeflenen birçok araştırma sorusu da bulunmaktadır. (Web sitemiz ve yaz stajına katılmış öğrencilerin deneyimleri için: https://dililetisimlab.ku.edu.tr/yaz-arastirma-programi/) Veri toplama, hedeflenen örneklem büyüklüğünün yarısı ile tamamlanır. Yaz aylarında, aileler katılım için laboratuarımızı ziyaret etmeye devam edecekler. Test oturumlarına katılmak isteyen 2 lisans öğrencisi arıyoruz. Stajyerlerin test seansları sırasında laboratuvarda bulunmasını, oturum sırasında aileden beklenenleri açıklayarak rehberlik etmesini ve bazı testlere aktif olarak katılmasını bekliyoruz. Analizler için toplanan verileri de hazırlamaya devam ediyoruz. Bu nedenle, verileri yazmak ve kodlamak için 5 lisans öğrencisi arıyoruz. Bu stajyerin verileri gerekli sürede kodlamasını / yazmasını bekliyoruz. Herhangi bir önceki deneyim gerekli değildir. Öğrenciler ayrıca mevcut bilgilere dayanarak kendi araştırma sorularını oluşturabilir ve test edebilirler. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar stajyerler tarafından kullanılabilir. Ayrıca, Excel, SPSS ve ELAN ile ilgili atölye çalışmaları yapmayı hedefliyoruz.
Yasemin Kisbu Sakarya Intervention & Evaluation The summer research program in Independent Evaluation Laboratory ( home.ku.edu.tr/~ykisbu ) at Koç University will involve helping with several projects on the evaluation of interventions in areas of child & youth development, education, and gender gap in organizational settings. The tasks will mainly consist of (a) literature reviews on relevant assigned topics, (b) research / editing / formatting / translating publications and reports, (c) data entry and coding, (d) basic data analysis.  Junior veya Senior Psikoloji veya Eğitim öğrencileri tercih edilecektir. Edebi değerlendirme yüksek bir İngilizce seviyesi gerektirmektedir.
Safacan Kölemen Silisyum-florosein Tabanlı Aktive Edilebilir Fotodinamik Terapi Ajanlarının Tasarımı, Sentezi ve Terapötik Etkilerinin İncelenmesi Bu projenin öncelikli amacı silisyum-yerleştirmeli ksanten türevini sadece kanserli hücrelere zarar verecek şekilde aktifleşebilen bir FDT ajanına dönüştürerek singlet oksijen üretim kapasitesini ve kanserli hücreler üzerindeki sitotoksik etkisini in vitro ortamda incelemektir. Projenin ilerleyen aşamalarında ise FDT’nin kronikleşmiş sorunlarından biri olan hipoksiya problemine çözüm sağlaması beklenen FDT ajanlarını sentezleyerek, FDT’nin hipoksik koşullarda da etkili olmasını sağlayabilmek ve yine bu ajanların singlet oksijen üretim verimleriyle ile birlikte in vitro ortamda hipoksik kanser hücrelerinin yok edilmesi hususunda gösterecekleri iyileştirmeleri incelemek amaçlanmaktadır. Organik Kimya’ya ilgisi olan öğrencileri tercih etmek isteriz.
Alper Uzun Karbondioksitten sıvı yakıt üretebilen katalizörlerin geliştirilmesi
Ayşegül Özsomer Tunalı Marka Gücü ve Pazarlama Standardizasyonu arasındaki ilişkiye derinlemesine bir bakış Bu projede pazarlama karması standardizasyonu ve marke değeri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bu amaçla, üç farklı kaynaktan toplanan veriler kullanılacaktır: Yabancı menşeeli şirletlerin Türkiye ofislerindeki yöneticiler, tüketiciler, ve reklamlar. Global markaların (Dove, BMW, Bosch, Colgate, Mercedes Benz, Toyota gibi) hem yurt dışı hem de Türkiye’deki web sayfaları kullanılarak “marka mimari ölçümü” oluşturulacaktır.  Konumlama ve reklam standardizasyonu ölçümleri de toplanacaktır. Tüketici açısından, aoluşturulmuş anket formu kullanılarak, Ürün Karşılığını Ödeme Arzusu ve tüketici algısında marka gücü verileri toplanacaktır. Öğrenciler veri toplama ve ölçüm indekslerinin oluşturulması aşamalarında projeye destek vereceklerdir. Tercihen, pazarlama, sosyoloji, psikoloji okuyan lisans öğrencileri tercih edilecektir.
Uğur Ünal Enerji depolama için grafen/metal oksit kompozit malzemeleri Bu çalışmada öğrenciler kompozit malzemeler üretmek için grafen oksit ve metal oksit sentezi üzerine çalışacaklar. Bu kompozit malzemelerden filmler oluşturularak ayrıntılı elektrokimyasal karakterizasyonları yapılacak ve böylece komposit malzemelerin yük depolama kapasiteleri ortaya çıkarılacak. Öğrenciler bu çalışmada hem sentez hem de elektrokimyasal karakterizasyon ve yük depolama sistemleri hakkında bilgi edinecekler.
Umut Aydemir Termoelektrik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu Bu projede katı hal, hidrotermal vb sentez metotlarıyla inorganic bileşikler sentezlenecek ve bu bileşiklerin kimyasal ve fiziksel karakterizasyonu yapılacak. Burada amacımız atık ısıdan elektrik enerjisi üretmek ve bu şekilde global enerji sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.
Gülnihal Özcan (KUTTAM) Solid tümörlerde hücre-yoğunluğuna bağlı sisplatin direnci moleküler mekanizmalarının araştırılması Ekibimizin yaptığı çalışmalar başka araştırmacıların gözlediği gibi over kanseri hücrelerinde artan hücre-hücre kontaktının sisplatin direncini arttırdığını göstermiştir. Hücre yoğunluğu ile artan hücre-hücre kontaktına bağlı sisplatin direnci, tümör kitlesinin büyümesi ile hücrelerin direnç kazanmasına yol açabilir ve solid tümörlerin iç merkezindeki hücrelerin kemoterapiye neden daha az yanıt verdiğini açıklayabilir. Ek olarak, hücre yoğunluğuna bağlı sisplatin direncinde rol alan moleküllerin hedeflenmesi dirençli kanser hücrelerini yeniden sisplatine duyarlı hale getirebilir ve yeni direnç kazanılmasını engelleyebilir.  Bu çalışmada hücre yoğunluğuna bağlı sisplatin direncinde rol alan moleküler mekanizmalar, over kanserine ek olarak mide kanseri, meme kanseri ve akciğer kanserinde incelenecektir.
Ahmet İçduygu (MİREKOÇ) Zorunlu Göç Kaynak Merkezi Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC) Türkiye’de ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin güvenilir ve doğru kaynakları bir araya getiren online bir platformdur.  Merkez herkese online ve ücretsiz erişim sağlar – yani; bireysel araştırmacılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, politika yapıcılar ve yerinden edilmiş kişiler gibi mülteciler ve zorunlu göç ile ilgili konularda bilgi almak isteyen herkese açıktır. FMRC’nin öncelikli amacı alanında çalışan tüm aktörlerin araştırma kapasitesini artırmak ve zorunlu göç sorununu ele alan sivil toplum, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında kurumlar arası iletişimi arttırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemek ve alanında halihazırda mevcut olan aşırı bilgi paylaşımını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Computer knowledge, Office software İngilizce ve Türkçe’de akıcı olmakJunior/Senior Öğrenciler
Ahmet İçduygu (MİREKOÇ) 2 Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi Bu projede, Türkiye’de artan göç hareketlerinin ortaya çıkaracağı orta ve uzun vadeli sonuçlara dair değerlendirmeler üzerinden Türkiye’de göçün yönetişimi meselesi ele alınacaktır. Çalışmada, merkezi yönetimin ortaya koyduğu ilgili düzenlemelerin incelenmesinin yanı sıra, bu düzenlemelerin yerel ölçekteki farklı aktörler tarafından nasıl uygulandığı araştırılacaktır. Buna ek olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular tarihsel bir çerçeveye oturtularak, 1990’lardan bu yana farklı dönemlerde farklı yoğunluk ve niteliklerdeki göç hareketlerinin kentlerimizi niçin ve nasıl etkilediğini kavramsal, tarihsel, yasal, ekonomik ve sosyal açılardan inceleyecektir. Sunulan araştırma ve geliştirme projesi, varolan göç ve göç yönetişimi kavramlarını ve politika uygulamalarını Türkiye’de son otuz yılda yaşanan göç hareketleri ve bu hareketlerin kentsel dönüşümlere etkileri ışığında yenilemek ve geliştirmek amacındadır. Araştırma projesi, yerel yönetimlerin, yerel halkın ve farklı dönemlerde göç ile ülkeye gelen göçmenlerle ilgili verilerin bilimsel yöntemlerle toplanması ve değerlendirilmesi yoluyla göç süreçleri ile ülkemizin farklı bölgelerindeki kentlerde yaşanan dönüşümler arasındaki ilişkileri de analiz edecektir. Computer knowledge, Office software, especially Excel İngilizce ve Türkçe’de akıcı olmakJunior/Senior Öğrenciler
Ahmet İçduygu (MİREKOÇ) 3 Göç Konusunda Sürekli Raporlama Sistemi Bu proje raporu, OECD Uzman Göç Grubunun Yıllık Toplantısı için hazırlanacak ve 2017-18 yıllarında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu uluslararası göç ve iltica konularının spektrumunu gözden geçirecektir. Bu çalışma, uluslararası göç ve iltica akışları ile ülkedeki göçmen, sığınmacı ve mültecilerin stokları hakkında temel istatistiksel verileri sunmayı ve bunları kısaca yorumlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, uluslararası göç ve iltica konularıyla ilgili araştırmalarda çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, politika yapıcılar, akademisyenler ve araştırmacılar için bir rehber olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Computer knowledge, Office software İngilizce ve Türkçe’de akıcı olmakJunior/Senior Öğrenciler
Ahmet İçduygu (MİREKOÇ) 4 MiReKoc Uluslararası Yaz Okulu “Nitelikli ve Öğrenci Göçü” Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (MiReKoc) olarak 9. Uluslararası Yaz Okulu 30 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında nitelikli ve öğrenci göçü temasıyla düzenleyecektir. Computer knowledge, Office software, Organizational Skills İngilizce ve Türkçe’de akıcı olmak Junior/Senior Öğrenciler
Fuat Balcı 1 Karar vermenin sinirsel temelleri Bu proje tDCS ve rTMS beyin uyarma tekniklerini kullanarak karar vermenin sinirsel temellerini araştıracaktır. Programlama deneyimi (Matlab / Python) gereklidir.
Fuat Balcı 2 Farelerde zamansal ve mekansal bilgi işleme Bu proje hayvanları zaman ve mekanı nasıl simgelediğini ve bu simgelemelerin hayvan zihninde nasıl etkileşime girdiğini araştıracaktır. Hayvanlarla çalışma sertifikası gereklidir.
Attila Gürsoy 1 Kanserle ilgili K-RAS mutasyonları – Moleküler Dinamik Simulasyon Çalışması Kanserle ilgili K-RAS mutasyonları – K-RAS etkileşimleri üzerindeki etkilerini belirlemek için bir moleküler dinamik simulasyon çalışması. Bu bir öğrenme projesidir. Çalışmada öğrencinin, moleküler görselleme, moleküler simulasyon araçları ve temel programlamayı öğrenmesini gerektirmektedir. Daha sonra, kanserde oldukça sık mutasyona uğraya K-RAS proteini ve bu proteindeki mutasyonların moleküler dinamik metodu ile etkileşimleri üzerindeki etkisi çalışılıcaktır. Proje, kanserin moleküler düzeyde anlaşılmasında bilişimsel yöntemlerini önemini vurgulamaktadır.
Attila Gürsoy 2 Hassas Tıp – Kanserle İlgili Sinyal Yolaklarının Kişiye Özgü Şekilde Hesapsal Modellenmesi Bu projede kanser ile ilgili ve farklı hastalardan elde edilen mutasyonları, kanser ile ilintili sinyal yoklarındaki protein-protein bileşke yapılarına eşleyen bir program geliştirilecektir. Bu sayede hasta grubu ve kanser tipi ile ilintili mutasyonların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sadece DNA dizi mutasyon verisi kullanmak bu amaca ulaşmakta sınırlı kalmaktadır.  Bu proje, proteinin üç boyutlu yapı bilgisinin de kullanılmasının bu ilişkileri bulmakta faydalı olacağını göstermeye çalışacaktır. Bu ilişkilerin kişi gruplarına özgü (hassas tıp) tanı ve tedavi geliştirilmesinde önemli rol oynaması beklenmektedir.  Programlamada iyi olmak, daha önce veri veya algoritma dersi almış olmak tercih edlir,  ve temel moleküler biyolojisi gereklidir.
Alper Kiraz Instrumentation in Koç University Optofluidics and Nano-Optics Research Laboratory Kamera, projektör, dedektör ve lazer gibi çeşitli araçların farklı programlama arayüzleri (python, matlab & labview) kullanılarak bilgisayar ile kontrolü
Ali Serpengüzel Güneş güçlü mikrotaşıtların yapılabilirliği
Yasemin Gürsoy Özdemir Nörolojik Hastalıklarda Mikro Dolaşım Değişiklikleri Laboratuvarımda, nörolojik hastalıkların hayvan modellerinde beyin ve omurilikteki mikro dolaşımdaki değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle doku temizleme teknikleri ve görüntüleme kullanıyoruz. Vaskülatürün görüntü analizleri ve kan beyin bariyer bölümlerindeki değişiklikler araştırmamızın ana konularıdır.
Amir Motallebzadeh Biyouyumlulu Yüksek-Entropi-Alaşım Kaplamaların Üretim ve Karakterizasyonu Gelişmiş malzemelerin araştırılmasında yeni teknolojilerin ve teorilerin hızla ilerlemesiyle, araştırmacılar biyomalzemeler üzerine uygulanabilen alternatif biyouyumlu kaplamaları keşfetmeye çalışıyorlar. Yeni bir kategori olarak kompozisyonda metalik unsurler olan yüksek entropili alaşımlar (YEA) barındırdıkları olağanüstü yapısal ve fonksiyonel özelliklerinden dolayı son zamanlarda yoğun ilgi çekmektedir. Proje kapsamında YEA’lı ince filmler metalik altlıklara PVD kaplama yöntemiyle üretilecektir. Üretilen filmlerin XRD, SEM ve AFM ile karaterizayonu yapılacaktır. Sertlik ve elastik modülüs değerlerinin tespiti için nano-indentasyon cihazı kullanılacaktır. metalurji ve malzeme bölümü
Işınsu Baylam Çeşitli fonksiyonel malzemelerin optik karakterizasyonu Bu projede farklı yapıdaki malzemelerin doğrusal ve doğrusal olmayan optik karakterizasyonları, UV-Shimadzu spektrofotometri, pompa-sonda spektrometrisi ve z-tarama metodları ile incelenecektir. Ayrıca, transparan cam örnekler üzerinde mikro-fabrikasyon uygulamaları gerçekleştirilecektir. lisans öğrencisi, fizik
Gülsu Şimşek Arkeolojik eserlerin bilimsel araştırmaları Arkeolojik malzemelerin elementer ve titreşimsel analizleri, X-ışınları flüoresansı, Raman spektroskopisi, lazer aşındırmalı- endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi gibi yöntemlerle yapılacaktır. Proje, Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya fen bilgisi kuvvetli Arkeoloji bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Projenin amacı, öğrenciye, arkeolojik eserlerin karakterizasyonuna, bir başka deyişle arkeometrik çalışmalarına dair bilgi kazandırmaktır.
Dr. M. Barış Yağcı Endüstriyel Malzemelerin Topografik, Morfolojik ve Yüzeydeki Kimyasal Kompozisyon Karakterizasyonları Bu projede, endüstriyel ürünlerin yüzeylerindeki kimyasal yapı, topografi ve morfoloji karakterizasyonları, taramalı elektron mikroskopisi (SEM) ve x-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) yöntemleri ile gerçekleştirilecektir. Kimya, 3-4. Sınıf
Hakan Ürey Arttırılmış Gerçeklik Yaz Programı 2019 Arttırılmış Gerçeklik Yaz Programı ilk kez 2017 yılında Koç Üniversitesi Optic MEMS laboratuvarında gerçekleştirildi. Bu program kapsamında 18 öğrenci ciddi ve aynı zamanda eğlenceli bir araştırma ortamında, 8 farklı proje üzerinde çalıştılar. Bu dizinin devamında, 2018 yılında 17 öğrenci yeni nesil platformlar üzerinde çalışarak cep telefon üzerinde arttırılmış gerçeklik uygulumalari yarattılar. Bu sene, öğrenciler ilk iki haftadakı eğitim surecini geçirdikden sonra, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanındakı dünyada en güncel problemleri çözecekler. Bu program sayesinde öğrencilerimiz yazılım tarafında oyun geliştirilmesi, Unity3D ve Unreal Engine yazılımı, bilgisayar programlama, ve görüntü işleme konularında büyük bir deneyim kazanabilecekler. Bu programın en önemli özelliği, AR ve VR konularında sadece bilgisayarlara bağli kalmamanız. Donanım tarafında, piyasada olan en yeni VR ve AR headsetler üzerinde çalışabilirsiniz.
Öznur Özkasap Casper blockchain
Asım EvrenYantaç Sanal Gerçeklikte Koç Kampüsü Bu proje, daha ileride üniversite kampüsünün Dijital İkizine dönüşebilecek bir alt yapı olarak Koç Üniversitesi Kampüsünün VR versiyonunu oluşturmayı hedefler. Modeli oluşturulan kampüs Unity’de hayata geçirildi ve geliştiriliyor. Projede kampüs içersinde geçen yeni deneyimler oluşturulmak isteniyor. Örneğin şu an kampüste kuş olarak uçabilir, çekirge olarak dolaşabilir ya da geçmişe giderek okulun özel anlarına tekrar tanık olabilirsiniz. Yazın gerçekleşecek bu çalışmanın amacı katılımcılara projede kullanılan araçların temel eğitimini vermektir. Bu eğitim içersinde fotogrametri için doğru fotoğraf çekimi, fotogrametride model çıkartma ve işleme, CAD çizim programlarıyla modelleme, C# ile temel kodlama ve Unityde bunları birleştirme yer alıyor.
Öznur Özkasap SkipSim front-end development Skip Graph, sosyal ağ oluşturma ve bulut bilişim dahil olmak üzere eşler arası (P2P) uygulamaları içeren dağıtılmış bir karma tablo (DHT) tabanlı veri yapısıdır. Geliştirmek ve simüle etmek için basit bir genel gider uygulaması uygulayabiliyorum. Mevcut grafiksel kullanıcı arayüzü bir konfigürasyon dosyasına dayanmaktadır. Her geçen gün artan SkipSim araç kutuları ve simülasyon senaryoları ile bu, darboğaz yaratmanın karmaşık bir yoludur. JavaFX tabanlı GUI kullanıcı dostu bir ortamı desteklemiyor. Bu araştırmada, JavaScript kullanarak SkipSim’i kullanabileceksiniz. Veri yapılarında arka plan, Java ve javascript gereklidir. Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri öğrencileri başvurabilir.
Öznur Özkasap SkipSim back-end development Skip Graph, sosyal ağ oluşturma ve bulut bilişim dahil olmak üzere eşler arası (P2P) uygulamalarda yaygın olarak kullanılan, dağıtılmış bir karma tablo (DHT) tabanlı veri yapısıdır. Skip Graph tabanlı bindirmeler üzerinden tamamen merkezi olmayan P2P uygulamaları geliştirmek ve simüle etmek için, SkipSim adlı açık kaynaklı, çevrimdışı ve ölçeklenebilir bir Skip Graph simülatörü geliştirilmiştir. SkipSim, zaman içinde oluşturulan ve gelişen birçok senaryoyu ve araç kutusunu destekleyerek aralarında bir takım uyumsuzluk problemleri yaşar. Bu araştırma stajında, Skip Graph ve SkipSim’in somunlarını ve cıvatalarını öğrenmek, belirli modülleri ayrıntılı olarak incelemek, uyumsuzlukları bulma ve raporlama konusundaki bilgi yapıları ve algoritmalarınızdan haberdar olmak ve verimsizlik, düzeltmeler önermek, uygulamak ve uygulamanızın doğruluğunu onaylamak için master bir öğrenci ile çalışacaksınız. Ayrıca, esas olarak bulut depolama çoğaltmasıyla ilgili yeni bağımsız modüller ekleyeceksiniz. Başarılı olan görev, SkipSim’in menşei ile birleştirilmeli ve ilgili geleneksel modülleri değiştirilmelidir. Java, eşzamanlılık, nesne yönelimli programlama ve veri yapıları gereklidir. Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri öğrencileri başvurabilir.
Öznur Özkasap Analyzing RDMA-enabled Network Application Performance Uzaktan Doğrudan Bellek Erişimi (RDMA), çekirdeği ve CPU’yu atlayarak uzak makinelerin belleğine doğrudan erişime izin veren bir ağ teknolojisidir. Bu, çok hızlı veri aktarımı ve yüksek verim sağlar. Bu projede, öğrenciler RDMA prensiplerini ve kütüphanelerini nasıl kullanacaklarını, RDMA’yı kullanan ağ uygulamalarını nasıl kullanacaklarını ve farklı dağıtım senaryolarıyla performanslarını (örneğin, gecikme, verimlilik) analiz edeceklerdir. Bilgisayar Ağları veya Distributed Sistemler arka planı, iyi programlama becerileri ve Linux hakkında temel bilgiler. Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümündeki junior/senior öğrenciler başvurabilir.
Öznur Özkasap Performance Analysis of Guard (Secure P2P Routing) Simulations Eşler Arası (P2P) sistemleri, merkezi bir sunucuya bağlı olmadan bir hizmeti çalıştıran eşlerden oluşur. Yapılandırılmış P2P sistemi, eşlerin birbirlerini ve veri öğelerini verimli bir şekilde bulabilecekleri bir yönlendirme kaplamasından yararlanır. Skip Graph, bulut depolama ve çevrimiçi sosyal ağlar gibi çeşitli P2P uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir yönlendirme yerleşimidir. Bir P2P sisteminin işlevselliği, tamamen merkezi olmayan bir biçimde ele alınan arama işlemine dayanır. Bu nedenle, bir arama sorgusunun yönlendirilmesi sırasındaki eşlerin herhangi bir hatalı davranışı, sistem işlevselliğini büyük ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle, Guard’ı (https://bit.ly/2CQm6jn) Skip Graph için tamamen merkezi olmayan güvenli bir arama mekanizması olarak geliştirdik. Guard, bir arama sorgusu bırakmaya çalışan, sorgu sonucunu önyargılayan veya Sybil saldırısı başlatabilen kötü niyetli arkadaşlara karşı kimliği doğrulanmış ve güvenilir bir arama işlemi sağlar. Bu proje, çevrimdışı bir Skip Graph simülatörü olan SkipSim’i kullanarak Guard’ın çalışma ve performans analizini (gecikme, verimlilik ve verimlilik ölçümleri dahil) içermektedir. Bu stajda, Skip Graph and Guard hakkında bilgi edinmek için yakın etkileşimli bir yüksek lisans öğrencisiyle birlikte çalışacaksınız. Java, nesne yönelimli programlama, veri yapıları, distributed sistemler arka planı (tercih edilir ancak zorunlu değildir).
Öznur Özkasap Development of Guard (Secure P2P Routing) Algorithm Eşler Arası (P2P) sistemleri, merkezi bir sunucuya bağlı olmadan bir hizmeti çalıştıran eşlerden oluşur. Yapılandırılmış P2P sistemi, eşlerin birbirlerini ve veri öğelerini verimli bir şekilde bulabilecekleri bir yönlendirme kaplamasından yararlanır. Skip Graph, bulut depolama ve çevrimiçi sosyal ağlar gibi çeşitli P2P uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir yönlendirme yerleşimidir. Bir P2P sisteminin işlevselliği, tamamen merkezi olmayan bir biçimde ele alınan arama işlemine dayanır. Bu nedenle, bir arama sorgusunun yönlendirilmesi sırasındaki eşlerin herhangi bir hatalı davranışı, sistem işlevselliğini büyük ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle, Guard’ı (https://bit.ly/2CQm6jn) Skip Graph için tamamen merkezi olmayan güvenli bir arama mekanizması olarak geliştirdik. Guard, bir arama sorgusu bırakmaya çalışan, sorgu sonucunu önyargılayan veya Sybil saldırısı başlatabilen kötü niyetli arkadaşlara karşı kimliği doğrulanmış ve güvenilir bir arama işlemi sağlar. Bu proje Java kripto kütüphanelerini kullanarak Guard’ın çalışmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Bu stajda, Skip Graph ve Guard’ın güvenli arama mekanizması hakkında bilgi edinmek için yakın etkileşimli bir yüksek lisans öğrencisiyle birlikte çalışacaksınız. Kripto kütüphaneleri, Java, nesne yönelimli programlama ve distributed sistemler altyapısı hakkında bilgi sahibi olmak veya ilgilenmek (tercih edilir ancak zorunlu değildir.
Öznur Özkasap Data Collection Protocols and Machine Learning for Edge Computing Uç hesaplama, hesaplamanın ham veri üzerinde orijinine yakın bir şekilde yapılmasına izin veren teknolojiler anlamına gelir. Uç hesaplamada, bulut hesaplamanın aksine, bir düğüm ve bulut arasındaki ilişki çift yönlüdür ve ağ kenarı düğümlerinde buluttan hizmet talep edebilir ve ayrıca buluttan gönderilen verilere ilişkin işleme, depolama, önbellekleme ve yük dengelemesini içeren hesaplama görevlerini gerçekleştirebilir. Bu projede, öğrenciler son hesaplama paradigmasında kullanılan farklı veri toplama protokollerini öğrenecekler ve onları farklı dağıtım senaryolarındaki performanslarını karşılaştıracaklar. Proje, bir uç hesaplama senaryosunun sensör düğümlerinde makine öğrenme algoritmalarının konuşlandırılması ve değerlendirilmesi için bir modül içermektedir. Bilgisayar Ağları, iyi programlama becerileri ve temel Linux bilgisi. Tercihen Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümündeki junior/senior öğrenciler.
Mehmet Somer Improved Air-Bag igniters via Nano-Bor enhanced Pyrotechnics Yurt içinde üretilen nano bor varyasyonlarından yola çıkarak, endüstriyel olarak talep edilen bor bileşikleri hazırlanır ve iyileştirmeler test edilir. İnternler, gerekli katı karışımları hazırlayacak, piroteknik ateşleyici paletleri bastıracak ve kalorimetre ve XRD kullanarak analitik karakterizasyon gerçekleştirecektir. Bu projede amaç hava yastıklarını, havacılık malzemelerini ve savunma sistemlerini iyileştirmektir. • Kimya, Malzeme Bilimi, Fizik ve ilgili çalışmalar. • Lisans Sophomore, Junior veya Senior öğrenciler • Tercihen deneyimli: genel laboratuvar çalışması, katı hal sentezi, palet hazırlama, kalorimetrik ölçümler ve her türlü karakterizasyon yöntemi (tercihen XRD). • İngilizce gereklidir.
Mehmet Somer Synthesis of Europium integrated Nitridoborates Nitridoboratlar en sert malzemeler arasındadır (elmastan sonra 2. en sert) ve hem bilimsel hem de endüstriyel olarak büyük öneme sahiptir. BN’nin inorganik dopantlarla fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi incelenecektir. Yüksek sıcaklık sentezi ve kristal karakterizasyonu yapılacaktır. • İnorganik Kimya, Malzeme Bilimi, Fizik ve ilgili çalışmalar Sophomore, Junior veya Senior öğrenciler. • Tercihen deneyimli: katı hal sentezi, kalsinasyon reaksiyonları, temel laboratuvar ortamı. • İngilizce tercih edilir.
Mehmet Somer Production of high-tech boron compounds by solid-state synthesis methods Bu projede, yüksek teknolojili bor bileşiklerinin tozları, klorür veya oksit sistemleri kullanılarak katı hal sentez yöntemleri ile üretilecektir. Tozlar harmanları, harmanlama veya mekanik öğütme, ardından soğuk presleme ile hazırlanacaktır. Toz hazırlandıktan sonra, Ar atmosferi altındaki bir fırında tavlama işlemine tabi tutulurlar. Çeşitli bor bileşiklerinin faz oluşumları ve üretim verimleri, X-Ray difraksiyon tekniği ve kimyasal analizlerle değerlendirilecektir. • İnorganik Kimya, Malzeme Bilimi, Fizik ve ilgili çalışmalar Sophomore, Junior veya Senior öğrenciler. • Tercihen deneyimli: katı hal sentezi, kalsinasyon reaksiyonları, temel laboratuvar ortamı. • İngilizce tercih edilir.
Asım Evren Yantaç VR Koç Campus at Virtual Reality Bu projede, gelecekte Koç Üniversitesi’nin dijital ikizine dönüşecek VR Kampüsü’nü kuruyoruz. Üniversite kampüsü, Unity Game Engine’de yeniden modellendi ve senkronize edildi. Proje kampüste yeni bir deneyim yaratmayı hedefliyor. Örneğin, kampüsün etrafında uçabilir, bir çekirge olarak çalılara atlayabilir veya Sanal Gerçeklik’teki özel geçmiş olaylara şahit olmak için zamanda seyahat edebilirsiniz. Bu proje Sanal Gerçeklik için tasarım, kodlama ve içerik üretiminin temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır; fotogrametri için nasıl fotoğraf çekileceği ve nasıl işleneceği, fotogrametriden kafeslerin dışa aktarılması ve CAD programlarıyla modellemeyi, Unity Game Engine’deki C # temelleriyle kodlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.
İsmail Lazoğlu Mekatronik ve Otomasyon Öğrenciler, bir parça sıralama mekatronik sisteminde Matlab, LabView ve Arduino ile çalışacaklar High Motivation for Engineering
İsmail Lazoğlu İleri Üretim Öğrenciler, CAD / CAM / CNC sistemleri kullanılarak ileri uzay parçalarının üretiminde çalışacaktır. High Motivation for Engineering
İsmail Lazoğlu Medikal Sistemler ve Yapay Organ Üretimi Öğrenciler yapay kalp pompaları, kemik implantları, protez eller vb. tıbbi sistem tasarımının temellerini öğreneceklerdir. High Motivation for Biomedical Engineering
Barış Tan Bir Üretim Sistemi için Dijital İkiz Oluşturmak Bu proje, veri odaklı modelleme ve üretim sistemlerinin kontrolü için yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, Lego Mindstorms kullanılarak oluşturulan üretim sistemi için gerçek zamanlı bir izleme, simülasyon ve tahmine dayalı analitik yazılımı geliştirmeyi içeriyor. Programlama, bilgisayar simülasyonu ve animasyon geçmişi olan Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden senior veya Junior öğrenciler