PROJE SAHİBİ PROJE PROJE AÇIKLAMASI TARİHLER GEREKLİLİKLER
Afsun Şahin Göz ve görmeyi etkileyen hastalıklar (özellikle göz sinirlerini) 2 Temmuz-17 Ağustos
Ali Serpengüzel 2 Temmuz – 20 Temmuz
Alptekin Küpçü Güvenli Bulut Depolama Lisansüstü öğrenciler ile birlikte dünyanın önde gelen güvenli bulut depolama hizmetlerini geliştirme üzerinde çalışacağız. Kriptografiyi ve muhtemelen P2P ağlarını öğreneceğiz. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Science / Engineering, junior/senior, C++ network programlama becerileri gereklidir.
Alptekin Küpçü Güvenli Mobil Uygulamalar Daha büyük bir projenin bir parçası olarak bazı kriptografik kitaplıkları bir mobil platforma taşıyacağız. Bir araştırma grubu ile çalışmanın tadını çıkarın ve deneyimleyin. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Science /Engineering, junior/senior, mobil (iOS or Android) programlama becerileri gereklidir.
Alptekin Küpçü Oyun Teorisi & Kriptografi Kötü niyetli davranışı önleyecek etkili mekanizmalar elde etmek için oyun teorisini kriptografi ile birleştireceğiz. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Science /Engineering, junior/senior, oyun kuramı bilgisi gereklidir.
Alptekin Küpçü Kullanılabilir Güvenlik Hepimiz kullanımı kolay bir şekilde şifrelerimizi güvence altına almak istemiyor muyuz? Böyle bir mekanizmanın geliştirilmesi ve test edilmesi için bir araya gelelim. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Science /Engineering, junior/senior, Kriptografi ve programlama bilgisi yardımcı olacaktır.
Aslı E. Mert (KOÇ-KAM) Kadın Rol Modellerinin Kullanılarak Kadın Liderlik Rotalarının Geliştirilmesi Bu proje, kendi özel sektöründe lider olmayı isteyen genç profesyonel kadınları desteklemeyi amaçlıyor. Proje, genel ve sektörel liderlik üzerine bir eğitim programını, bunu takiben yerleşik kadın liderlerin zorlukların üstesinden nasıl geleceğini ve lider olacakları konusunda bilgi sağlayacak bir rehberlik sürecini izleyecektir. 2 Temmuz-17 Ağustos
Attila Gürsoy Kanser ile İlgili Mutasyonların Protein Etkileşim Ağlarına Haritalandırılması Proteinler birbirleriyle etkileşim kurarak işlevlerini yerine getirirler. Onların etkileşimleri, genlerdeki mutasyonlar nedeniyle değişebilir. Bu projede öğrenciler a) mutasyonların protein etkileşim ağlarına eşlenmesi için yeni araçlar geliştirecek veya b) mutasyonları haritalamak ve protein etkileşimleri üzerindeki etkilerini analiz etmek için mevcut araçları kullanacaklar. 2 Temmuz- 20 Temmuz part a)biyolojiye ve genetiğe ilgisi olan ve programlama altyapısı olan öğrenciler, part b) moleküler biyolojiye ve genetiğe ilgisi olan ve programlama altyapısı olan öğrenciler değerlendirilecektir.
Aykut Coşkun Sosyal Etkileşimleri Destekleyen İnteraktif Sistemlerin Tasarlanması Projenin amacı, insanın sosyal çevrede insan etkileşimini engelleyen ve etkileşimine zarar veren cep telefonu ve sosyal medya gibi kullanım kalıplarını keşfetmek ve zengin sosyal etkileşimleri destekleyen yeni interaktif sistemler tasarlamaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Endüstriyel tasarım, etkileşim tasarımı, bilgisayar mühendisliği veya elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında uzmanlaşan lisans öğrencilerinin başvurmaları tavsiye edilir.
Ayşegül Buğra NASAMER Web Sitesinin Güncellenmesi NASAMER web sitesi şu anda güncellenmektedir ancak önemli miktarda belgenin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den İngilizce’ye tercümesi gerekeceğinden, bunun biraz zaman alacağı öngörülmektedir. Web sitesinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) için NASAMER’in mevcut faaliyetlerini ve bunun depo durumunu yansıtacak yeni bir sekmeye ihtiyacı vardır. 2 Temmuz- 20 Temmuz Yüksek Düzeyde İngilizce gereklidir.
Ayşegül Buğra Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Kurallar Uyumlulaştırılabilir mi? Avrupa Birliği ülkelerindeki sigorta sözleşmelerine uygulanan genel ilkeler, kısa bir süre önce Avrupa Sigorta Sözleşmesi Kanununun İlkeleri (PEICL) başlıklı bir belgede uyumlaştırılmıştır. Bu proje, benzer bir uyumlaştırmaya, reasürans sözleşmeleri için uygulanabilir ilkeler söz konusu olduğunda uygulanılabilir olup olmadığına bakacaktır. 2 Temmuz- 20 Temmuz Gelişmiş araştırma tekniklerinin bilinmesi gereklidir.
Ayşegül Özsomer Tunalı Pazar Oryantasyonu ve Pazarlama Programlarının Standardizasyonu Bu çalışma, pazar yöneliminin (MO) ve pazarlama programı standartlaştırmasının (MPS) çokuluslu şirketlerin bağlı kuruluşlarının performansıyla ilişkisini araştırmaktadır. Piyasa yönlendirmesi, piyasa istihbaratının toplanmasını ve yaygınlaştırılmasını ve bu istihbarat ile bütünleşen bir yanıt geliştirilmesini içerir (Kohli ve Jaworski 1993, Narver ve Slater 1995). Pazarlama Programı Standardizasyonu, pazarlar arasında benzer pazarlama karışımlarının (ürün, fiyat, promosyon ve dağıtım) kullanılmasını içerir (Özsomer ve Simonin 2004). Bu projede MO ve MPS’nin kârlılık ve gelirlerle (satış büyümesi ve pazar payı) ilişkisi araştırılmıştır. Birincil veriler, Türkiye ve Japonya’da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin bağlı kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerden zaten toplanmaktadır. Proje, birincil verileri tamamlamak için birden çok kaynaktan gelen ikinci yayınlanmış verilerin toplanmasını ve muhtemelen yöneticilerle yapılacak bazı telefon görüşmelerini veya e-posta alışverişlerini içerecektir. Bazı ikincil kaynaklar bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: yıllık raporlar, basın bültenleri, sanayi raporları, uluslararası dizinler ve veri tabanları. 2 Temmuz – 20 Temmuz
Barış Akgün Hava Gitarı Bu projenin amacı kullanıcının kol ve parmak hareketlerini tespit etmek ve enstrüman olmaksızın müzik üretmek için giyilebilir sensörleri kullanmaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos
Barış Akgün Rekabetçi Yapay Zeka Bu projenin amacı, rekabetçi oyun AI’leri geliştirmek için derin takviye öğrenimi kullanmaktır. Oyunlar, birinci şahıs atıcılar, gerçek zamanlı strateji oyunları, çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası veya bulmaca oyunları içerebilir. 2 Temmuz-17 Ağustos
Belgin Şan Akça Dangerous Companions: Cooperation between States and Nonstate Armed Groups Dangerous Companions devletler ve Non-State Armed Groups’lar (NAG) arasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurarak 2 temel amacı anlamayı hedefleyen bir projedir: Devlet ve silahlı isyancı grupları arasındaki ilişkilerin yeni bir kavramlaştırılması üzerine kurulu olan, (1) bu ilişkilerle ilgili verileri toplamak ve (2) halk tarafından erişilebilir ve NAG’ların ve ittifak içinde oldukları devletlerin kişisel profilleri hakkında bilgi içeren sürekli olarak korunan bir veri portalı oluşturmak. Dangerous Companions Projesi, NAG’lerin sadece devletlerin temsilcileri değil, devletlerin hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet eden gruplar olduğu anlayışı üzerine kuruludur. Devlet-NAG ilişkilerinin çeşitlilikleri, Principle Investigator’ın “States in Disguse” başlıklı kitabında daha da geliştirilmiştir (San-Akca 2016). Proje sitesi şu adresten bulunabilir: nonstatearmedgroups.ku.edu.tr . 2 Temmuz-17 Ağustos Şu anda 1945 ile 2010 yılları arasında genişleyen verileri güncellemekten sorumlu olacak iki öğrenciye ihtiyacım var. Bu iki öğrenci, Jstor ve Lexis-Nexis gibi akademik ve güvenilir haber siteleri aracılığıyla kapsamlı çevrimiçi arama yapacaktır. Projenin zaman aralığı boyunca geliştirilen kodlama uygulamalarıyla eğitileceklerdir. Başka iki öğrenci veri portalını güncellemekten ve daha da geliştirmekten sorumlu olacak, bu yüzden bilgisayar bilimi, çevrimiçi araçlar yönetimi, html ve web sitesi yönetimi konularında beceriye sahip öğrencilere ihtiyacım var.
Belgin Şan Akça Dangerous Companions: Group Leaders Dataset Grup Liderleri Dataset Projesi, 1945 ve 2015 yılları arasında faal olmayan Devlet Dışı Silahlı Kuvvetler liderleri hakkındaki verileri toplamak ve kodlamayı amaçlamaktadır. Bir NAG, belirli bir hedefe ulaşmak için şiddet araçlarına belli bir dönem süresince başvuran organize bir grup insana atıfta bulunuyor. Gerilla hareketlerinden devrimci hareketlere, asilere, anarşist hareketlere, etnik ve dini ayrımcılığa ve bir ülkeyi şiddet yoluyla belirli siyasi hedeflere ulaşmaya hedefleyen teröristlere kadar uzanırlar. Bir lider veya liderlik, bir grup içindeki komuta yapısı ve iletişim kanalları üzerindeki kontrolle ilgili olarak bir grupta birincil irtibat noktaları olan bir kişi veya bir grup halinde tanımlanır. Aşağıdaki görevlerden bir veya birkaçından sorumludurlar: a) grubun politik hedeflerini belirleme; b) silahlı operasyonları planlamak; c) organizasyon yapısının belirlenmesi; d) kaynak yetiştirmek ve grup için kişileri istihdam etmek. Veri toplanacak önemli alanlar şunlardır: Liderlik Yapısı (tek bir şahsın veya bir grup insanın bir grubun faaliyetlerinin yürütülmesi için farklı roller üstlenip çalışması), Danışma Kurulu (liderin belirli siyasi ve silahlı eylemler konusunda danışmanlık yapan bir organı var mı? liderin adı, sorumluluğu, etnik ve dini kimliği vb.). 2 Temmuz-17 Ağustos Bu konuyla ilgili verileri toplayıp kodlayan dört öğrenciye ihtiyacım var. Bu öğrenciler, Jstor ve Lexis-Nexis gibi akademik ve güvenilir haber siteleri aracılığıyla kapsamlı çevrimiçi arama yapacaktır.
Cansın Saçkesen Astım ve Alerji 2 Temmuz-17 Ağustos
Deniz Yüret Bilgisayar Kullanımı ile Günlük Dilin Öğrenilmesi ve Anlaşılması Bilgisayarlara günlük dille verilmiş komut ve sorulan soruların öğretilebilmesi için derin öğrenme metodları kullanılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Aday ogrencilerin matematik ve programlama altyapilarinin guclu olmasi gerek.
Emel Yılgör Biyomedikal Amaçlı Poliüretanın Sentezi ve Nitelendirilmesi Polikaprolakton esaslı biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir parçalı poliüretanların tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu 2 Temmuz-17 Ağustos  İngilizce yeterliliği ve basit düzeyde fen bilgisi
Emel Yılgör Midye bazlı polimerik yapıştırıcıların hazırlanması ve yapısının araştırılması Midyeler, dopamin polimerizasyonu ile doğal bir yapışkan geliştirerek yüzey ıslak olsa bile, herhangi bir yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışabilir. Benzer malzemeler doğal polifenoller ve sentetik diaminler kullanılarak hazırlanacak. 2 Temmuz-17 Ağustos  İngilizce yeterliliği ve basit düzeyde fen bilgisi
Engin Erzin Görsel-İşitsel Duyguların Teşhisi MVGL’de, Kinect gibi sensörleri kullanarak konuşma ve vücut hareketinden duygu tanımaya yönelik devam eden projelerimiz var. Öğrenciler ilgi ve beceri düzeylerine göre projeye katılmalıdırlar. 2 Temmuz – 20 July 2018 Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden senior veya junior öğrenciler katılabilir. Lise öğrencileri ise programlama altyapısı gereklidir.
Fuat Balcı Farelerde zamansal ve mekansal bilgi işleme Bu proje, hayvanların zaman ve mekanı nasıl temsil ettiğini ve bu gösterimlerin hayvan zihninde nasıl etkileşime girdiğini araştırıyor. 2 Temmuz-17 Ağustos Hayvanlarla çalışmak için sertifikasyon gereklidir.
Fuat Balcı Karar Vermenin Nöral Temeli Bu proje, beyin stimülasyon teknikleri (tDCS ve rTMS) ve hesaplama modellemesi kullanarak karar vermenin sinirsel temelini inceleyecektir. 2 Temmuz-17 Ağustos Programlama deneyimi gereklidir (Matlab veya Python).
Hakan Ürey Yoğunlaştırılmış Yaz Programı 2018 Optik mikro sistemler laboratuarı (OML) sizi 2018 Augmented Summer Programı’na başvurmaya davet ediyor. Augmented Summer 2017’nin başarılı tecrübesinde, 18 öğrenci eğlenceli ve profesyonel bir araştırma ortamında 8 farklı projede çalıştı. Bu yıl, 2018 Augmented Yazında öğrenciler bir haftalık bir eğitim alacaklar. Daha sonra öğrenciler birkaç gruba ayrılacak ve her grup farklı proje üzerinde çalışacaktır. Projeler, AR ve VR endüstrisinin en son teknoloji sorunlarına çözüm getirmek için seçildi. Yazılım mühendisliğine (Unity3D, programlama becerileri ve oyun geliştirme) ve donanım mühendisliğine (sensör füzyonundan kafaya monteli ekran tasarımlarına kadar değişen konular) odaklanma şansınız olacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos
Hale Yapıcı Eser Psikiyatrik hastalıkların mekanizmaları
Hasan Bayram Solunum Sistemi Hastalıkları 2 Temmuz-17 Ağustos
İsmail Lazoğlu Mechatronics / Robotic Sorting System and Robotic 3D Printing Systems Öğrenciler Matlab, LabView ve Arduino’da kısmi sıralama mekatronik sistemlerini inceleyecek ve 3B robotik baskı sisteminde çalışacaklardır. 2 Temmuz-17 Ağustos Mühendsilik İçin Yüksek Motivasyon
İsmail Lazoğlu Advanced Manufacturing Öğrenciler CAD/CAM/CNC sistemlerini kullanarak gelişmiş havacılık parçalarının üretimini inceleyeceklerdir. 2 Temmuz-17 Ağustos Mühendsilik İçin Yüksek Motivasyon
İsmail Lazoğlu Medikal Sistemler/İmplant Geliştirilmesi Öğrenciler yapay kalp pompaları, kemik implantları, protez eller vb. gibi medikal sistemlerin dizaynlarını inceleyeceklerdir. 2 Temmuz-17 Ağustos Biyomedikal Mühendislik İçin Yüksek Motivasyon
Kerem Pekkan PIV (Particle Image Velocimetry) Deneyleri Bir düzlemde veya hacimde hız alanlarını elde etmek için PIV (Particle Image Velocimetry) deneyleri yapılır. PIV sistemi, kameralar (bir adet sCMOS, iki adet yüksek hız kamerası), lazer (Nd: YAG ve DPSS lazer), yazılım (DaVis, LaVision) ve optik aparat içerir. PIV, hayvanlar tarafından üretilen kardiyovasküler akışları ve biyolojik akışları araştırmak için kullanılır. Mekanik test sistemimizle numunelerin gerilme-şekil değiştirme değerlerini elde etmek için yapay dokuların ve ksenograftların mekanik özellikleri üzerinde de çalışıyoruz. Bu değerleri karşılaştıran bir veri bankası üretiyoruz ve malzeme davranışlarını in vivo uygulamalarda öngörüyoruz. 2 Temmuz-17 Ağustos  
Kerem Pekkan Eskiz Tabanlı Sanal Cerrahi Aletlerin Geliştirilmesi Eskiz tabanlı sanal cerrahi aletini geliştirilecektir. Kullanıcının, şönt tüpleri kullanarak damarları bağlayıp kalbin ve büyük damarların 3D modelinin yüzeyinde istenen bölgeyi seçerek yamalar oluşturmasını sağlayacak bir 3D araç geliştirmeye çalışacak araştırmacı arıyoruz. Adayın C ++ veya Java için Görselleştirme Araç Seti (VTK) konusunda deneyim sahibi olması gereklidir. 2 Temmuz-17 Ağustos  
Kerem Pekkan Doku ve Hücre Kültürü Odak noktalarımızdan biri piliç embriyonik kardiyovasküler dokulardan birincil hücre izolasyonu ve bu hücrelerle 2D ve 3D kültür elde etmektir. Ayrıca, bu hücrelerin büyümesine neden olan biyomimetik iskeleleri imal edeceğiz. Gelişmiş canlı hücre görüntüleme ve 3D görüntü yeniden yapılandırma teknikleri de uygulanacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos  
Mehmet Somer Effect of Binders on the Uniformity of Pyrothermal Solid Pellets Pirotermal patlama testleri toz örneğinin tekilliği ve kararlılığından oldukça etkilenir. Değişen tanecik koşulları ve bağlayıcı seçenekleri, yanmanın enerjisel değerlerini izlemek için test edilecektir. Test sonuçları KU Anorganik Laboratuarlarının hava yastığı projesine katkıda bulunacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos • Chemistry, Material Science , Physics and related studies • Freshman, Sophomore, Junior or Senior students. • Preferably experienced in laboratory works, organic solvents, palette preparation, energetic measurements
Mehmet Somer Improved Air-Bag igniters via Nano-Bor enhanced Pirotechnics Yurtiçinde üretilen nano bor varyasyonlarından başlayarak, endüstriyel olarak talep edilen bor bileşikleri hazırlanacak ve iyileştirmeler test edilecektir. Katılımcı, gerekli katı karışımları hazırlayacak, piroteknik ateşleyici paletlerini basacak ve TGA, kalorimetre ve XRD kullanarak analitik karakterizasyonlar yapacaktır. Bu amaç hava yastığı, havacılık malzemeleri ve savunma sistemlerini geliştirmektir. 2 Temmuz-17 Ağustos • Chemistry, Material Science , Physics and related studies. • Sophomore, Junior or Senior students. • Preferably experienced in: general laboratory work, solid state synthesis, pallet preparation, DTA/TGA and calorimetric measurements.
Mehmet Somer Katı Hal Sentez Metodlarının Kullanımı ile Yüksek Teknoloji Bor Bileşiklerinin Üretimi Bu projede, yüksek teknolojili bor bileşiklerinin tozları, klorürler veya oksit sistemleri kullanılarak katı hal sentez yöntemleriyle üretilecek. Toz harmanları karıştırma veya mekanik öğütme ve bunu takiben soğuk presleme ile hazırlanacaktır. Toz hazırlandıktan sonra Ar atmosferi altında fırında bir tavlama işlemine tabi tutulacaktır. Çeşitli bor bileşiklerinin faz oluşumları ve üretim verimi X-Işını kırınım tekniği ve kimyasal analizlerle değerlendirilecektir. 2 Temmuz-17 Ağustos Inorganic Chemistry, Material Science, Physics and related studies’ Sophomore, Junior or Senior students. Preferably experienced in: solid-state synthesis, calcination reactions, basic laboratory environment.
Mehmet Somer Synthesis of Europium integrated Nitridoborates Nitridoboratlar en sert malzeme (elmastan sonra en sert 2.) arasındadır ve bilimsel ve endüstriyel açıdan büyük önem taşır. BN’nin fiziksel özelliklerinin inorganik katkı maddeleriyle değiştirilmesi incelenecektir. Yüksek sıcaklık sentezi ve kristal karakterizasyonu yapılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Inorganic Chemistry, Material Science, Physics and related studies’ Sophomore, Junior or Senior students. Preferably experienced in: solid-state synthesis, calcination reactions, basic laboratory environment.
MİREKOÇ  Türkiye’nin Kitlesel Mülteci Akını Sırasındaki Politikaları 2011’de Suriye iç savaşının başlaması ve Türkiye’nin cömert açık kapı politikası ile 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci, Türkiye’nin 22 kampından birinde ve şehir genelinde dağılmış şehirler ve kasabalarda güvenli bir cennet buldu. Bununla birlikte, iyi bilindiği gibi, Türkiye, kitlesel bir mülteci akını ile topraklarında ilk kez karşılaşması bu değildir. Araştırmanın amacı, üç ana mülteci akını hakkında Türkiye’ye karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır: Bulgaristan’ın 1989 yılında akını; 1991 Kuzey Irak’tan gelen akın; ve devam eden 2011-2015 Suriyeli akını. Bu karşılaştırmalı araştırma, son otuz yıl içinde Türkiye’de göç ve sığınma politikalarının değişen dinamikleri ve mekanizmalarına odaklanacaktır: ulus-devlet temelli ulusal ve küresel süreçlerin küreselleşmenin ilk çağlarında nasıl değiştiğini ya da değişmeye karşı koyduğu sorusu bu karşılaştırma ile tartışılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Bilgisayar bilgisi, Office yazılımı bilgisi (özellikle excel), Türkçe ve İngilizce yeterliliği gereklidir.
MİREKOÇ Suriye Gençlerinin Türkiye’ye Entegrasyonu ve Refahları Bu proje, özellikle Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili zorunlu göç üzerine farklı teorik ve ampirik tartışmalar sağlamayı amaçlıyor. Proje boyunca, zorunlu göçle ilgili ampirik bilgileri, yerinden olma, entegrasyon, ayrımcılık, kimlik anlatıları ve çok kültürlülük retoriği ile ilgili sorular üzerine genişleteceğiz. Bu, çeşitli devletler tarafından benimsenen belirli politikaların benzerliklerini ve farklılıklarını incelemek de dahil olmak üzere seçilmiş vakaların karşılaştırılması yoluyla yapılacaktır. Türkiye’nin siyasal süreci, kamp dışındaki Suriyelilerin yaşam koşullarını ve toplum yapısını göz önüne alan proje, aynı zaman da Suriyeli mültecilerin yerleşme, sağlık, eğitim vb. gibi insani ihtiyaçlarına odaklanarak sosyal, kültürel ve işgücü entegrasyonu politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejiler sağlamayı da amaçlıyor. 2 Temmuz-17 Ağustos Bilgisayar bilgisi, Office yazılımı bilgisi (özellikle excel), Türkçe ve İngilizce yeterliliği gereklidir.
MİREKOÇ Forced Migration Resource Center Zorunlu Göç Kaynağı Merkezi (FMRC), Türkiye ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili çeşitli güvenilir ve doğru kaynakların bir araya getirilmesini sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Merkez, zorla göç ve sığınma ile ilgili konularda bilgi isteyen araştırmacıların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, uluslararası örgütlerin, politikacıların ve yerinden olmuş kişilerin çevrimiçi ve ücretsiz erişimine izin verir. FMRC’nin birincil amacı, bu alanda çalışan tüm bireylerin araştırma kapasitelerini arttırmak ve zorunlu göç meselesine değinen sivil toplum, akademik ve uluslararası örgütler arasındaki kurumsal iletişimin artırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemeyi ve sahadaki bilgilerin aşırı yüklenmesini de düzenlemeyi amaçlar. 2 Temmuz-17 Ağustos Bilgisayar bilgisi, Office yazılımı bilgisi (özellikle excel), Türkçe ve İngilizce yeterliliği gereklidir.
Müjdat Zeybel Karaciğer Yağlanması ve hastalıkları 2 Temmuz-17 Ağustos
Oğuzhan Özcan Smart Garments for Physical Activity Temel amaç, kullanıcıların görsel anlatımlarını arttırmak için giyilebilir bir giysi tasarlamaktır. Giysi fiziksel egzersizler sırasında ve sensör verilerine (yani vücut parçalarının hareketini ölçme, kalp atış hızı) dayalı olarak kullanılacak ve giysinin kumaşlarının (yani desenlerin) görsel nitelikleri değişecektir. 2 Temmuz-17 Ağustos The student who will apply to the program is expected to have experience on Arduino programming and implementing related hardware (i.e. sensors, micro-processors). The student is expected to take part of the implementation processes of the smart garment.
Özgür Müstecaplıoğlu Kuantum Biyoloji ve Enerji Sistemleri İçin Kuantum Simülasyonları Öğrenciler, kuantum fiziğinin temellerini ve biyolojik ve enerji sistemindeki rolünü gözden geçireceklerdir. Öğrenciler, kuantum biyolojisine ve enerji sistemlerine uygulanabilen matlab, python, c, fortran veya mathematica kullanarak bazı temel sayısal benzetim yöntemlerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma raporları yazarak, araştırma grup toplantılarına katılarak ve çalışmalarını sunarak temel araştırma görüşmeleri, rapor yazımı ve sunum becerilerini geliştireceklerdir. 2 Temmuz-17 Ağustos
Öznur Özkasap DHT Bazlı Dağıtılmış Bulut Depolama Dağıtılmış Anahtarlama Tablosu (DHT), dağıtılmış P2P uygulamaları için bilgi arama hizmeti sağlar. Bu proje, PlanetLab dağıtılmış platformunda çalışmayı, tasarımı, dağıtımı ve DHT tabanlı dağıtımlı depolama alanının geliştirilmesini içerir. Dağıtılan hizmetin ağ performans analizi (gecikme, verimlilik ve çıktı ölçümleri dahil) yapılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Networks or Distributed Systems background, good programming. preferably junior/senior students in Computer Engineering or Computer Science
Öznur Özkasap Yazılım Bazlı Ağlarda Enerji Verimli Rotalandırma Yazılım Bazlı Ağ Oluşturma (SDN), ağ aygıtlarında kontrol düzlemi ve veri iletme (yönlendirme) düzlemi kavramlarının ayrılması üzerine kuruludur, denetim merkezlidir ve programlanabilir ağ aygıtları sağlar. SDN, veri merkezlerinde ağırlıklı olarak cazip bir özelliktir ve iletim performansından fedakarlık etmeden esneklik, optimize edilmiş yönlendirme yoluyla yüksek verimlilik, uygulama ve yönetim kolaylığı ve maliyet azaltma gibi birçok avantajı vaat etmektedir. Bu proje, SDN çalışmasını ve SDN’deki verimli enerji yönlendirme yaklaşımlarının incelenmesini içerir. SDN simülatör yazılımı kullanarak seçilen yönlendirme algoritmalarının geliştirilmesi ve karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos Computer Networks background, good programming. preferably junior/senior students in Computer Engineering or Computer Science
Sami Gülgöz The effect of spatial context and contextual changes on remembering Mekansal bağlam, bellek ipuçları gibi davranabilir. Bu çalışmada, bu bağlamlarda meydana gelen değişikliklerin bu bağlamlarda yaşananları hatırlama zorluğunu artırıp artırmadığını araştırıyoruz. 2 Temmuz-17 Ağustos Adayların Türkçe bilmesi beklenmektedir.
Sami Gülgöz The effect of age at event and age during recollection on remembering experienced events Bazı yaşlarda yaşanan olayların daha iyi hatırlanması sürekli olarak gözlemlenen bir fenomendir. Hatırlama sırasında kişinin yaşının bu deseni nasıl etkilediğini araştıracağız. 2 Temmuz-17 Ağustos Adayların Türkçe bilmesi beklenmektedir.
Sami Gülgöz Hayal Gücünün Geçmişe Dönük Çağrışım Yapmaya Etkisi Gelecekteki bir olay hakkında düşünmek, hatırlama kadar görüntü gerektirir. Bu çalışmada, hayal gücünün olayların geri çağrılması üzerindeki etkilerini inceliyoruz. 2 Temmuz-17 Ağustos Adayların Türkçe bilmesi beklenmektedir.
Sami Gülgöz Cues in involuntary remembering İnsanlar üzerine düşünmedikleri olayları istemeden hatırlıyorlar. Bu hatırlamayı tetikleyen olası ipuçlarını inceliyoruz. 2 Temmuz-17 Ağustos Adayların Türkçe bilmesi beklenmektedir.
Sami Gülgöz The relationship between life story coherence in remembering and well-being and psychological disorder symptoms İnsanlardan hayatlarını hatırlamaları istendiğinde, tutarlılık içinde değişen öyküleri sunuyorlar. Bu çalışmada, bu tutarlılığın, benlik algısı ve psikopatoloji belirtileri ile nasıl ilişkili olduğunu inceleyeceğiz. 2 Temmuz-17 Ağustos Adayların Türkçe bilmesi beklenmektedir.
Tamer Önder Disease Modeling and Genome Editing of Rare Genetic Diseases Using Induced Pluripotent Stem Cells 2 Temmuz-17 Ağustos Detaylı bilgi için scl.ku.edu.tr
Tilbe Göksun Dil ve Düşünce Etkileşimleri Laboratuarda bu konunun altında iki ana araştırma başlığı bulunmaktadır. (1) Sağlıklı ve beyin hasarı geçirmiş bireylerin dil üretimini farklı dillerde (sözlü ve sözsüz dilde) inceliyoruz. Dil ile birçok bilişsel alan arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. (2) Tercihli görme ve göz gezdirme teknikleri kullanarak genç çocukların erken dil gelişimini inceliyoruz. Tek dilli ve iki dilli çocukların fiil öğrenmeyle ilişkili olayları nasıl işlediklerini sorgulayacağız. Ayrıca, anne-çocuk etkileşimlerini ve oyun oturumlarında jest kullanımını inceliyoruz. Her iki araştırma başlığı için proje asistanı, konuların yürütülmesinde, veri kodlama ve analiz etme konularında yardımcı olacaktır. Haziran 25 – Ağustos 17 (undergraduates) Haziran 25 – July 20 (high school students) Dil işleme ve öğrenme ile ilgilenen Türk Psikoloji, Bilişsel Bilimler veya Dilbilim öğrencileri başvurmalıdır.
Tuğba Bağcı Önder Molecular mechanisms of therapy resistance in cancers Kemoterapilere karşı direnç gelişimi, kanser tedavisinde önemli bir problemdir. Genom çapında ifade değişikliklerini ve fonksiyonel deneyimleri inceleyerek direnç gelişmesinin altında yatan genetik ve epigenetik mekanizmaları anlamayı amaçlıyoruz. 2 Temmuz-17 Ağustos
Yasemin Gürsoy Özdemir Nörolojik Hastalıkların Mekanizmaları 2 Temmuz-17 Ağustos
Dr. Amir Motallebzadeh Producing and Characterization of Biocompatible High Entropy Alloys Coatings İleri teknolojilerin araştırılması için, yeni teknolojilerin ve teorilerin hızla gelişmesiyle, araştırmacılar, biyomateryallere uygulanan geleneksel kaplamaya uygun bir alternatif keşfetmeye çalışmışlardır. eşmolar veya yakın eşmolar kompozisyonlara sahip yeni bir metalik malzeme kategorisi olan Yüksek Entropi Alaşımları (HEAs), son zamanlarda büyük ilgi gören birçok mükemmel yapısal ve fonksiyonel özelliğe sahip yeni alaşımlardır. Bu çalışmada, PVA tekniği ile ince tabakaların HEA’ları metalik substratlar üzerinde biriktirilecektir. İnce film kaplama XRD, SEM ve AFM ile analiz edilecektir. Kaplanmış ince filmlerin sertlik ve elastik modülünü tanımlamak için kaplamalı numunelerin yüzeyinde Berkovich elmas ucu ucu ile derinlik algılamalı nano-girinti testi yapılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos
Dr. Işınsu Baylam Optical characterizations of various functional materials Bu proje UV-Shimadzu spektrofotometre, pompa-prob spektrometresi ve z-tarama yöntemlerini kullanarak malzemelerin doğrusal ve doğrusal olmayan optik karakterizasyonunu kapsar. Buna ek olarak, şeffaf cam örneklerinin mikrofabrik kurulumunu kullanarak mikromekanik işlemleri yapılacaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos
Dr. Ceren Yılmaz Akkaya Development of metal oxide based CO2 gas sensors ( Projenin amacı, sensörlerin sentez-yapı-algılama verimliliği ilişkisini daha iyi anlamaktır. Bu projede, çözüm tabanlı ve katı hal sentezi, sensör imalatı (PVD, EPD, spin kaplama, daldırma kaplama), elektrokimyasal ölçümler ve materyal karakterizasyonu (XRD, BET, XPS, XRF) yer alacaktır. Başvuranların genel kimya laboratuarı deneyimlerine sahip olmaları gerekir. 2 Temmuz-17 Ağustos
Dr. Gülsu Şimşek Arkeolojik Eserler Üzerine Bilimsel Araştırmalar Arkeolojik malzemelerin titreşimsel ve elementel analizi, Raman spektroskopisi, X ışını flüoresansı ve lazer ablasmanı-indüktif olarak bağlanmış plazma kütle spektrometresi gibi farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Başvuru, kimya, malzeme bilimi ve mühendisliği veya bilimsel geçmişe sahip Arkeoloji alanlarında lisans öğrencileri için açıktır. Bu yaz projesinin amacı öğrencinin arkeolojik eserlerin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 2 Temmuz-17 Ağustos